Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

zaterdag 12 april 2008

Overzicht StudiesKlik hier >> Welkom - Doel Blog 
Masjiach Yeshua voorafgebeeld door Jozef

Wanneer werd Adam geschapen en begon de Anno Mundi tijdrekening?

Site  Blog

Israël en de Zeventigste Jaarweek 

De Opname van de Gemeente

De Staat Israël in gevaar?
Site  Blog  

Rechter Ibzan
Site  Blog

Nederlands / Dutch:

De Opname van de Gemeente 
Site  Blog

Een mogelijk verloop van de 70ste Jaarweek
Site  Blog 

Eutychus - Afval en herstel 
Site  Blog 

De voortreffelijke wijn gereserveerd voor later

Site  Blog

De Tarwe en het Onkruid
Site  Blog

De parabel van de Rijke man en Lazarus 
Site  Blog 

Is God een Drie-eenheid?
Site  Blog 

De Twee Steden in de Openbaring - Geïdentificeerd 
Site   Blog

De laatste trompet 

Elia, een mens van dezelfde gevoelens als wij

Schapen en Bokken
Site  Blog

In het Huis van mijn vader zijn vele woningen

Het verlorene gevonden

Abrahams bestemming 

Michaël, de aartsengel, in conflict met Satans Rijk

Gods voorkennis 

Wanneer werd Adam geschapen en begon de Anno Mundi tijdrekening?
Site  Blog

Israël en de Zeventigste Jaarweek 

Site  Blog 


Leviticus 12 - Welke waarheden gaan schuil achter de reinigingsprocedures?
Site  Blog
De Brieven van de apostel Paulus

*  Galaten

    Site  Blog

*  Thessalonicenzen

    Site  
    Blog: Eerste Brief   Tweede Brief

*  Eerste Korinthebrief
    Site 
    Blog: Hdst 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

*  Tweede Korinthebrief
    
Site 
    Blog: Hdst 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

*  De Romeinenbrief

    Site
     Blog: Hdst 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16            


*  Efeziërs
     Site  
     Blog:  Hdst  1  2  3  4  5  6

*  Kolossenzen

    Site  
    Blog (de gehele Brief)

    Blog: Hdst  1  2  3  4

*  Filippenzen

    Site  
    Blog (de gehele Brief)

    Blog: Hdst  1  2  3  4 
Eerste Brief aan Timotheüs
    Site
    Blog: Hdst  1  2  3  4  5  6

De Brief aan Titus
    Site
    Blog: Hdst  1  2  3 

* Tweede Brief aan Timotheüs
    Site
    Blog: Hdst  1  2  3  4

De Twee Vrouwgemeenten

Om zijn voornemen in de Messias te verwezenlijken heeft God twee gemeenten in het leven geroepen, de joodse- en de christelijke gemeente. 
De beide gemeenten zullen in de tegenbeeldige Tabernakelregeling tezamen tot zegen van de natiën worden:


*  Een historisch geval van huwelijksontrouw

    Site  Blog 


*  Een hernieuwd huwelijksverbond in de wildernis

    Site  Blog

*  De naos op aarde en de twee getuigen

    Site  Blog

*  De Evagemeente die Gods rust binnengaat

    Site  Blog

*  Vrouwe Sion - de Onvruchtbare die toch baarde

    Site  Blog

*  Ruth en de Antichrist

    Site  Blog
   


Diverse onderwerpen: 

Schapen en Bokken
Site  Blog    

Het Transfiguratievisioen
Site  Blog

Het lange termijneffect van Genesis 16:12 betreffende Ismaël. 
Site  Blog

Jakob had ik lief maar Esau haatte ik (1)

Site  Blog

Jakob had ik lief maar Esau haatte ik (2)
Site  Blog 
Taalverwarring en de Zeven Tijden

Tot leven komen – Wat wordt daarmee bedoeld?

Site  Blog 

Een aardse bestemming voor christenen - Is dat mogelijk?

Site  Blog

Dat wonderlijke bouwwerk – de Gemeente
Site  Blog

Jeruzalem en het Koninkrijk Gods

Site  Blog

Het joodse erfdeel
Site  Blog

De rol der demonen in de eindtijd
Site  Blog

Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen
Site  Blog

David telt het volk - Waarom verkeerd?
Site  Blog

Verblindt God de ogen van mensen?

Site  Blog

Hoe schonk God overvloedig ruimte aan Jafeth?

Site  Blog

Wees Ezechiel 37:24-25 vooruit naar de 'andere schapen' van Johannes 10:16?

Site  Blog

De Zeven Tijden

Site  Blog

Betekent Hebreeën 8:9 dat God zijn volk voorgoed heeft verworpen?

De brief aan de Hebreeën - Welke Hebreeën?
Site  Blog


Rechtvaardigheid uit geloof

Het Nieuwe Verbond
Bijbelwiel
Site  Blog 

Rechter Ibzan

Site  Blog 

Wie is de 'slaaf' van Mattheüs 24:45-47? 


Hoe houdt zijn identiteit verband met de paroesie en de Opname volgens 1 Thessalonicenzen 4:15-17 ?

  Inleiding

  Site  Blog

  Deel 1 - De Paroesie
  Site  Blog

  Deel 2 - De identiteit van de 'Slaaf'
  Site  Blog

  Deel 3 - Reactie op de 'Slaaf'
  Site  Blog

  Deel 4 - De Bestemde Tijden der Heidenen

  Site  Blog
De Joods-christelijke Bijbelboeken met speciale betekenis voor de Eindtijd heiligen

Evangelie volgens Lukas

Site  

Blog

Hdst: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 23 24


De Brief aan de Hebreeën

Site  

Blog: Hdst  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13


De Brief van Jakobus 

Site   

Blog: Hdst  1  2  3  4  5

De Brief van Judas 

Site  Blog

Eerste Brief van Petrus

Site 

Blog: Hdst  1 2 3 4 5


Tweede Brief van Petrus

Site 

Blog: Hdst 1 2 3


Eerste Brief van Johannes

Site

Blog: Hdst 1 2 3 4 5


Tweede Brief van Johannes

Site Blog

Derde Brief van Johannes

Site Blog


Openbaring van Jezus Messias:


Site: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


Blog: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22


Antichrist en Israël 


De Holocaust is niet de laatste verdrukking voor het oude Godsvolk Israël geweest. De in de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking zal vooral over het joodse volk komen:

1.  Het vraagstuk Antichrist
     Site  Blog

2. De Antichrist in de Johannes' Brieven
    Site  Blog

3. Het mysterie der wetteloosheid
    Site  Blog

4. Een werking van dwaling - Door God gezonden
    Site  Blog

5. Het obstakel dat zijn verschijning tegenhoudt
    Site  Blog

6. Het Beest in de gematria
    Site  Blog

7. De komende geloofsafval en het Steenmotief
    Site  Blog

8. Etnisch Israël en de Antichrist
    Site  Blog

9. De 70e Week cruciaal
    Site  Blog

10. Het Overblijfsel dat tot zegen zal zijn
      Site  Blog


Gematria studies

Wanneer vond de Exodus plaats?


Spraakverwarring en Tijden der Heidenen

De Toevluchtsstad in Tegenbeeld 
Site  Blog

De Geliefden in het Subliemste Lied

Site  Blog

Esther, zij die zich verborgen hield

Site  Blog

Wat is de identiteit van de 24 Oudsten in de Openbaring
Site  Blog

Op weg naar de Bruiloft (I)
Site  Blog

Op weg naar de Bruiloft (II)

Site  Blog 

Overige gematria studies 

English Studies : 

1.)  The State of Israel in danger? 

Site  Blog

2.)  The City of Refuge in antitype 

Site  Blog

3.)  God's Wrath 

Site  Blog

4.) God gave plenty of space to Japhet  

Site  Blog 

5.) The Messiah typified by Joseph 

Site  Blog 

6.) True Freedom for the children of God 

Site  Blog 

7.)  Confusion of Tongues and the Seven Times 

Site  Blog  

8.) Jerusalem and the Kingdom of God 

Site  Blog

9.) Is the True God a Trinity?

Site  Blog

10.) The Ebed YHWH of the End times 

Site  Blog

11.) Jacob I loved, but Esau I hated

Site  Blog 

12.)  Michael - the archangel - in conflict with Satans Empire 

Site  Blog   

13.)  Esther, she who hid  

Site  Blog  

14.)  Melchizedek in Hebrews 

Site  Blog 

15.)  Jacob I loved, but Esau I hated (Part 2) 

Site  Blog

16.)  The Ga'al who could not redeem 

Site  Blog

17.) John 2 - The fine wine kept back  

Site  Blog  

18.)  Leviticus chapter 12 - The truths behind the purification procedures 

Site  Blog 

19.) The Prodigal Son 

Site  Blog 

20.) The Rapture of Jesus' Congregational Body 

Site  Blog  

21.) In the House of my Father there are many abodes  

Site  Blog 

22.) The Rich man and the poor Lazarus 

Site  Blog 

23.) A possible course of the 70th Yearweek of Daniel 9 
Site  Blog  Overig

Eigen vertaling
Site  BlogGeen opmerkingen: