Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

dinsdag 7 januari 2020

Anno Mundi Jaartelling


  AM    Vóór AD
     1  4005/4004 Schepping Adam
   30  3974  Schepping Eva
 130  3874  Geboorte Seth
 622  3382  Geboorte Henoch
 687  3317  Geboorte Methusalah
 930  3074  Dood Adam
 987  3017  Dood (overbrenging) Henoch
1056  2948  Geboorte Noach
1536  2468  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid   Nefilim
1656  2348  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah
1723  2281  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk
1826  2178  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

2006  1998  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe
2009  1995  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk

2084  1920  (1826 + 258 GW Charan) Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend 2514 AM; de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 
1.) 215:430; overeenkomend met 2299 (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte); 
2.) 1971:3942; uitgedrukt in 4055 AM en 6026 AM; overeenkomend met 52 AD en 2023 AD

2109  1895  Geboorte Isaäk
2114  1890  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking >> 2114-2514 AM

2146  1858  Dood Sara, 127 jaar oud (Gn 23:1)
2149  1855  Huwelijk Isaäk en Rivqah (Rebekka)
2169  1835  Geboorte Ezau en Jakob
2184  1820  Dood Abraham; 175 jaar oud
2260  1744  Geboorte Jozef
2266  1738  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan); aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1727  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte
2290  1714  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1707  Aanvang hongersnood
2299  1705  In tweede jaar hongersnood komt de 130-jarige Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1688  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);
2370  1634  Dood Jozef, 110 jaar oud
2514  1490  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’  

2515  1489  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap
2554  1450  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan olv Jozua          
2910  1094  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM
2950  1054  David koning; 40 jaar tot 2990 AM
2990  1014  Salomo wordt koning
2993  1011  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1 >> 2514+479 ]
3000  1004  Tempel voltooid [1Kn 6:38]
3030    974  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    717  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20) 

3417    587  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest
3465    539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3466    538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen
3487    517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)
3560    444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

  AM    AD

4032     29  Najaar >> Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes

4036     33  Voorjaar >> Gereden op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen Vrijdag, 14 Nisan >> Offerdood; 16 Nisan >> Opstanding; ná 40 dagen hemelvaart; weer 10 dagen verder (50ste dag) Pinksteren >> Stichting Yeshua’s  Gemeentelichaam

4052     49  Apostelconvent Jeruzalem (Handelingen 15)
4055     52  De stap in de 1:2 verhouding >> Paulus wendt zich tot de Heidenvolken (Hn 18:6)

4073     70  Ondergang Jeruzalem; vernietiging Tweede tempel
6023  2019  Het Anno Mundi jaar 6023 aangevangen in het najaar op 30 september 2019 

6023  2020  In voorjaar aanvang 70ste Jaarweek voor Israël, alsook de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam verwacht 


6026  2023  Verwacht dat op de helft van de 70ste Jaarweek het Davidische koninkrijk wordt hersteld met Masjiach Yeshua als de geïnstalleerde koning (Jesaja 9).