Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

vrijdag 28 augustus 2020

Anno Mundi Jaartelling


 

 AM    Vóór AD

     1  4004/4003 Schepping Adam

   30  3973  Schepping Eva

 130  3873  Geboorte Seth

 622  3381  Geboorte Henoch

 687  3316  Geboorte Methusalah

 930  3073  Dood Adam

987     3016  Dood Henoch (overbrenging

 

1056  2947  Geboorte Noach

1536  2467  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid  Nefilim

1656  2347  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah

1723  2280  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk verwacht

1826  2177  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

2006  1997  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe

2009  1994  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk

2084  1919  (1826 + 258 GW Charan) Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend 2514 AM; de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 

1.) 215:430; overeenkomend met 2299 (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte); 

2.) 1973:3946; uitgedrukt in 4057 AM en 6030 AM

 

2109  1894  Geboorte Isaäk

2114  1889  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking (2114-2514 AM)

2169  1834  Geboorte Ezau en Jakob

2184  1819  Dood Abraham; 175 jaar oud

2260  1743  Geboorte Jozef

2266  1737  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan); aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1726  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte

2290  1713  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1706  Aanvang hongersnood

2299  1704  In tweede jaar hongersnood komt de 130-jarige Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1687  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);

2370  1633  Dood Jozef, 110 jaar oud

2514  1489  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’  

2515  1488  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap

2554  1449  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan olv Jozua          

2910  1093  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM

2950  1053  David koning; 40 jaar tot 2990 AM

2990  1013  Salomo wordt koning

2993  1010  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1; 2514 + 479 ]

3000  1003  Tempel voltooid [ 1Kn 6:38 ]

 

3030    973  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    716  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20

3416    587  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest

3464    539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3465    538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen

3486    517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)

3559    445/444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes;

de eerste 7 + 62 weken eindigden op Palmzondag van 33 AD

 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

  AM    AD

4031      29  Najaar; Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes

4035      33  Voorjaar; Gezeten op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen;

4048      46  Paulus’ aankondiging (in Pisidisch Antiochie): Voortaan Heidenprediking (Hn 13);

Start van 1975 jaar tot de Opname en de ontmaskering van Jobs drie ‘vrienden’

4057      55  Helft periode 2084 – 6026 AM in de 1:2 verhouding (2084:4057 en 4057:6030), gebaseerd op

                  Welke waarheden gaan schuil achter de reinigingsprocedures?

4072      70  Tweede tempel verwoest

6023   2021  Opname Gemeente en start 70ste Jaarweek verwacht

           Zie de studie >> Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek